L’ospite.

L’ospite di Stephenie Meyer saprà coinvolgervi e toccare i nervi giusti. Choose to love.